Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Papirus" - Justyna Rezmer z siedzibą w Świeciu mojego adresu e-mail dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Papirus - Justyna Rezmer z siedzibą w Świeciu

 

 Nasza firma dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony danych osobowych klientów dokonujących zakupów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

W tym celu zapewniamy, aby dane klientów były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  •  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności sklepu internetowego działającego w domenie www.skleppapirus.pl

Dokument niniejszy został opracowany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z :

- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

- ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego działającego w domenie www.skleppapirus.pl jest firma Papirus - Justyna Rezmer z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 15, 86-100 Świecie.

Dane do kontaktu:

tel: 52 33 33 680

e-mail: sklep@skleppapirus.pl

 

Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych przetwarza w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dane osobowe klientów dla celów m.in. związanych z realizacją umowy sprzedaży.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną sprzedawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego może przetwarzać następujące dane osobowe klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, między nimi:

a)   nazwisko i imię,

b)   adres do korespondencji,

c)   adres elektroniczny,

d)   telefon kontaktowy,

 

3. Dane, o których mowa w pkt. 2 należy wpisać w odpowiednio w tym celu oznaczonych polach znajdujących się w formularzu zamówienia/rejestracji dostępnego na stronie internetowej.

4. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych klientów, przetwarzanych w związku z realizacją złożonych zamówień są firmy kurierskie za pośrednictwem których dostarczane są towary.

5. Podanie danych, o których mowa w pkt. 2 jest dobrowolne.

6.Subskrypcja newslettera i związane z tym przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu internetowego możliwa jest dopiero po wyrażeniu przez nich zgody.

7. Zgoda o której mowa w pkt. 5 zawiera informację o :

-  rodzaju przetwarzanych danych, w tym przypadku jest to adres e-mail,

-  celu przetwarzania danych osobowych (subskrypcja newslettera),

-  przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe klienta  są udostępniane,

8. Zgoda, o której mowa w pkt. 6 i 7 może zostać w każdym czasie przez klienta odwołana poprzez przesłanie w tym zakresie oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

- na adres e-mail sprzedawcy,

- w formie telefonicznej,

8. Odwołanie zgody, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga uzasadnienia.

9. Szczegółowe informacje w zakresie subskrypcji newslettera można znaleźć w regulaminie sklepu internetowego, w części A.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1.Klient sklepu internetowego ma prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zawartych w zbiorach danych gromadzonych przez Administratora danych osobowych.

2.Na kontrolę, o której mowa w pkt. 1 składa się m.in. prawo do żądania :

- uzupełnienia,

- uaktualnienia,

- sprostowania danych osobowych,

- czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

3. Żądanie, o którym mowa w pkt. 2 należy przesłać na adres e-mailowy administratora danych osobowych, ewentualnie korespondencyjnie.

4. Dane osobowe klientów są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, zniszczenia lub nieuprawnioną modyfikacją.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium